Jun 9, 2008

Còn Lạ Gì NóMột chị hớt hải chạy đến trạm cảnh sát báo cáo về việc mất trộm.  Anh cảnh sát hỏi:


- Chị mất vàng và tiền phải không?


- Ðúng vậy!


- Chị để đâu mà mất, trong tủ hay trong va ly quần áo.


- Tôi để trong người, chỗ này này.  Chị vừa nói vừa vạch áo mình ra để hở chiếc áo coóc-xê với những đường chỉ khâu rất vụng làm chỗ giấu tiền của.


- Thế nó lấy lúc chị đang ngủ?


- Không ngủ!  Tôi thức đấy chứ.  Nó ôm lấy tôi, âu yếm tôi, đè tôi ra giường, lần tay vào chỗ tôi giấu tiền.  Tôi cứ tưởng bở là...  Ai ngờ nó móc tiền rồi đi thẳng.


- Chị có nhìn rõ mắt nó không?


- Còn lạ gì nó nữa!  Thằng chồng khốn nạn của tôi thì sao lại không biết!

296

No comments:

Post a Comment