Oct 17, 2008

Hiểu lầm hay đùa dai
Một ông khách gọi điện thoại đặt mua một vòng hoa phúng đám tang với hàng chữ như sau: "Hãy yên nghĩ, sẽ gặp nhau."


Một lát sau, ông ta lại gọi điện thoại cho chủ tiệm hoa và dặn thêm:


- Làm ơn viết thêm chữ "trên trời" nếu còn chỗ.


Ngày hôm sau, ông khách nhận được vòng hoa và đọc thấy hàng chữ sau: "Hãy yên nghỉ, sẽ gặp nhau trên trời, nếu còn chỗ."

869

No comments:

Post a Comment