Mar 3, 2009

Hối lộMột nhân viên muốn tặng cấp trên chiếc ôtô đời mới nhưng vị này từ chối:


- Tôi không thể nhận xe của cậu được. Làm như thế là phạm tôi đưa và nhận hối lộ đó.

- Vâng thưa anh, nhưng em sẽ làm giấy bán chiếc xe này cho anh.

- Thế thì được! Vậy cậu bán cho tôi... 3 chiếc!

- !!!
1600

No comments:

Post a Comment