Mar 23, 2009

Không tha thứĐi lại với nhau lâu rồi, hay là chúng mình cùng ở với nhau nhé.

- Bố mẹ em sẽ không tha thứ cho em.

- Nếu chúng ta cưới?

- Em sẽ không tha thứ cho mình.
1312

No comments:

Post a Comment