May 3, 2009

Chiếc đồng hồ tệ hạiChiếc đồng hồ tệ hại
"Chiếc đồng hồ đang treo trên tường bỗng dưng bị rơi. Nếu nó rơi sớm một phút thì đã trúng đầu bà mẹ chồng mình lúc đó ngồi bên dưới. Chiếc đồng hồ tệ hại ấy bao giờ cũng chậm...".
2294

No comments:

Post a Comment