May 5, 2009

Cười không nổiMột chàng ca sĩ dướn cổ hát ngay kề cửa sổ. Bỗng nhiên có một chiếc giầy phụ nữ bay qua cửa sổ vào nhà. Cô vợ động viên chồng:

- Cố lên anh! Gào to lên anh, để họ ném chiếc kia cho em, em đi vừa lắm.

Trên bia mộ một nhà buôn Do Thái mới qua đời có ghi dòng chữ sau:

- Nơi đây yên nghỉ Moise Levy. Mong người được thanh thản nơi vĩnh hằng... Nhưng việc kinh doanh vẫn tiếp tục tại số nhà 352 phố Aboukir.1974

No comments:

Post a Comment