May 20, 2009

May rủi thôiMột người đàn ông phóng xe rất nhanh trên đường, và bị cảnh sát giữ lại. Sau khi ký vào biên bản nộp phạt, ông ta hỏi cảnh sát:

- Thật là không công bằng. Nhiều xe khác cũng chạy nhanh như tôi, sao chỉ có mình tôi bị phạt?

- Có bao giờ ông đi câu không? - cảnh sát hỏi.

- Có... thì sao?

- Có bao giờ ông câu được tất cả cá không? - Cảnh sát tiếp tục.o O o


Vẫn lời

- Cô đã vượt đèn đỏ. Mời cô ký vào biên bản!

- Dạ, phạt nhiêu vậy anh?

- 50.000 đồng.

- Ôi, vậy là em lời rồi! Tụi bạn thách nếu em dám vượt đèn đỏ, tụi nó sẽ thua em 100.000 đồng!2492

No comments:

Post a Comment