Nov 1, 2006

Điệu ru kỳ lạCô giáo hỏi Tí:


- Cô đã dạy các em nhiều điệu ru ở nhiều đia phuương khác nhau, tại sao trong bài kiểm tra hôm qua em Tí viết gì mà kì cục vậy?

- Thưa cô, tối hôm qua ở nhà ngoài em nghe mẹ em ru em gái rằng: "Ru con con ngủ cho ngoan... Từ... từ... cho con nó ngủ đã..."

- !!!
1606

No comments:

Post a Comment