Nov 26, 2006

Biện hộThầy: Sao em không ghi định lý vào vở?

Trò: Thưa thầy, em có ghi chú là : xem sách giáo khoa.

Thầy: Thế sao em không vẽ hình vào vở?

Trò: Thưa thầy, em có ghi chú là xem bảng.

Thầy: Cả bài tập em vẫn chưa làm là sao?

Trò: Thưa thầy, em có ghi chú là : xem sách hình học đấy ạ!

Thầy: ?!!o O oTrong lớp học, thày hỏi trò:

- Em đang viết gì vậy?

- Một bức thư cho chính mình ạ!

- Trong đó nói gì?

- Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nhận thư.

1136

No comments:

Post a Comment