Nov 11, 2006

BuồnChỗ ngồi như bỗng rộng thênh
Anh chàng trưởng lớp ngồi bên, vắng rồi
Lặng thầm giờ học nặng trôi
Nghĩ thương ai bệnh - hồn tôi ngợp buồn.
782

No comments:

Post a Comment