Nov 4, 2006

Mưu Trí Ăn TrộmHương cả nọ nổi tiếng keo kiệt, đang cùng vợ và con gái ngồi gói bánh tét. Vua ăn trộm đi ngang qua ngõ cứ đứng dòm hoài . Hương cả nạt :
- Đi chỗ khác kiếm ăn !
Vua ăn trộm đáp :
- Dạ. Nhưng tối mai tui sẽ đến "xin" chục đòn bánh tét ăn Tết nhen !
Hương cả giận lắm, sắm sẵn sợi dây dừa to, quyết thức để bắt cho được vua ăn trộm.
Tối hôm sau, vua ăn trộm mò đến, đem theo một cục đất để trên miệng giếng nước. Hắn đào vách nhà ầm ầm, cố ý làm cho hương cả hay . Nghe tiếng động, hương cả hối vợ và con gái :
- Chạy ra bắt nó !
Vua ăn trộm phóng lẹ ra bờ giếng, lăn cục đất xuống rồi la lên bằng giọng hoảng hốt :
- Chết tui rồi !
Xong, hắn trốn lẹ vô bụi bông. Hương cả phấn khởi hô vang :
- Hắn lọt xuống giếng, hắn lọt xuống giếng !
Bèn vội vàng bảo vợ con cột dây vào ngang lưng mình và giữ dây cho lão xuống giếng nắm đầu thằng ăn trộm lên.
Vua ăn trộm lúc đó, mới lẹ làng vô nhà ẵm đủ mười đòn bánh tét, đi ra gặp bà hương nói :
- Cám ơn gia đình cho bánh. Tui xin kiếu !
Nói xong, hắn dong thẳng.
645

No comments:

Post a Comment