Nov 12, 2006

Dễ QuáMột người điên tâm sự với một người cùi hằng nửa giờ, thình lình nó hỏi:

Chú mày có muốn mấy ngón tay chú mày hết cùi và thẳng ra hay không?

Người cùi mừng quá, lắp bắp nói:

Làm sao được vậy anh?

Người điên nói:

Dễ quá mà, tao làm giúp chú mày cũng được. Chú mày tìm cái búa đưa tay tao đập từng ngón thì thẳng ra ngay.

2828

No comments:

Post a Comment