Mar 3, 2007

Cái Ngày Bỗng LạCái ngày bỗng lạ hình như
niềm vui vốn thiếu hóa dư trong lòng
có bao nỗi mộng mêng mông
có yêu cuồn cuộn hòa dòng sông mơ
cái ngày rất tuyệt vào thơ
hay chưa khoảnh khắc chẳng ngờ con tim
làm sao chất ngất niềm riêng
làm sao đối mặt ngẩu nhiên bây giờ.792

No comments:

Post a Comment