Mar 12, 2007

Áo Trắng
Áo trắng tan trường áo trắng bay
Làm ai đứng ngắm với hồn say
Ngẩn ngơ áo trắng vương hoa nắng
Trắng cả hồn ai nỗi nhớ đầy ...
772

No comments:

Post a Comment