Aug 3, 2008

Chỉ Là ... Thế !Em chỉ là cây khô bên tường nhỏ
Bụi phấn thầy theo năm tháng cho em những chồi non
Em chỉ là dòng sông mắc cạn
Ngòi bút thầy cho em "giọt mực" chảy về nguồn
822

No comments:

Post a Comment