Aug 24, 2008

Im lặng còn nguy hiểm hơnBà mẹ rầy la cô con gái:
- Đêm qua sao mày tiếp thằng bạn trai khuya quá vậy?
- Xin lỗi má, chắc tụi con nói chuyện hơi ồn làm má ngủ không được?
- Đâu phải vậy. Chính tụi bay im phăng phắc tao mới không ngủ nổi!

2240

No comments:

Post a Comment