Aug 19, 2008

Khen Đồ CổMột anh chàng thật thà có ông bố vợ rất thích chơi đồ cổ. Chị vợ thường dặn chồng :

- Thầy thích chơi đồ cổ lắm, anh có sang bên ấy, hễ thấy cái gì, cũng cứ khen là cổ cho thầy vừa lòng...

Một hôm sang chơi, thấy ông bố vợ mang bộ đồ trà ra, anh ta vội khen :

- Ái chà ! Nhà có bộ chén cổ thật !

Ông bố vợ khoái lắm.

Anh chàng rể lại khen vung lên :

- Cái ấm cũng cổ, cái khay cũng cổ, cổ tất.

Ông bố vợ càng khoái .

Vừa lúc ấy, mẹ vợ đi ra, bụng chửa vượt mặt. Thấy vậy, anh chàng rể vội khen :

- Ái chà ! Cái bụng của mẹ mới thật là cổ !
637

No comments:

Post a Comment