Aug 28, 2008

Khóc vì truyện cườiÔng nọ từ trong một tòa báo đi ra, tay cầm tờ báo biếu và rưng rưng nước mắt. Một người thấy vậy liền hỏi ông:

- Bác vào tòa báo nhờ giải quyết việc gì oan ức nên mới khóc phải không?

- Không, tôi vào lĩnh nhuận bút.

- Thế tại sao bác lại khóc?

- Vì tôi vắt óc nghĩ mãi mới được một câu chuyện, thế mà tòa báo trả nhuận bút quá ít nên tôi khóc.

- Thế bác viết truyện gì?

- Truyện cười.898

No comments:

Post a Comment