Dec 27, 2004

Chuyện học tròTrong lớp học, thày hỏi trò:


- Em đang viết gì vậy?


- Một bức thư cho chính mình ạ!


- Trong đó nói gì?


- Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nhận thư.

1236

No comments:

Post a Comment