Dec 15, 2004

Sai số có thể chấp nhậnTại một buổi hộp mặt các nhà khoa học của tất cả các nước trên thế giới, đến chương trình giới thiệu các phát minh mới của mỗi nước, các nhà khoa học thi nhau đưa ra những kết quả nghiên cứu của mình.


Các nhà khoa học Mỹ đưa ra một phát kiến vĩ đại, phía Mỹ đã sản xuất thành công một loại tàu vũ trụ đi sát bề mặt của mặt trăng. Sau khi phía Mỹ đưa ra như vậy thì các nhà khoa học đều có chung một thắc mắc và đưa ra ý kiến là phía Mỹ nói phét vì mặt trăng gồ ghề như vậy làm sao cho tàu đi sát được. Giải thích thắc mắc đó phía Mỹ lại phát biểu rằng " tất nhiên sai số của nó là 20cm".


Đến luợt các nhà khoa học Nga đưa ra phát minh mới, họ tuyên bố rằng họ đã chế tạo thành công tầu ngầm lướt sát đáy biển. Cũng như các nhà khoa học Mỹ, các nhà khoa học Nga cũng bị nghi nghờ về độ chính xác đó và các nhà khoa học trên thế giới lại được các nhà khoa học Nga giải thích là trong đó cũng có sai số 20cm.


Các nhà khoa học Việt Nam cũng đưa ra phát minh mới của mình, họ tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra khả năng sinh đẻ mới của con người. Theo các nhà khoa học thì con người có thể sinh con từ rốn một cách bình thường. Không cần chờ các nhà khoa học thế giới bày tỏ quan điểm của mình các nhà khoa học Việt Nam dõng dạc tuyên bố "sai số trên cũng là 20cm!".

1216

No comments:

Post a Comment