May 14, 2005

Chắc ĂnAnh chàng giám đốc một công ty nói với người yêu:

Em yêu! Anh rất muốn lễ cưới của chúng mình sẽ được tổ chức ngay.

Ôi anh yêu! Sao anh vội thế, cứ để một thời gian nữa đã.

Nhưng để làm gì?

Để em xem công ty của anh có chắc chắn tồn tại được không.
2773

No comments:

Post a Comment