May 1, 2005

Không Ngồi LêÔng chồng đã lười làm lại hay la cà.

Hôm ấy phải tát nước, đợi mãi không thấy chồng về, bà vợ đi tìm, thì ra ông chồng vẫn ngồi uống nước chè tươi và tán gẫu ở nhà hàng xóm.

Về đến ngõ, vợ gắt:

Bận bịu là thế mà vẫn đi ngồi lê được!

Chồng cãi lại:

Ai ngồi lê? Ngồi trên giường đàng hoàng mà ngồi nguyên một chỗ từ sáng đến giờ đấy chứ?

2892

No comments:

Post a Comment