May 20, 2005

Thù lắm!Binh nhì Ivan gọi điện về nhà cho mẹ, giọng uất ức:
- Mẹ mua ngay cho con một con lợn!
- Được rồi, mẹ sẽ mua.
- Mẹ đặt tên cho nó là Gienia.
- Mẹ chưa hiểu...
- Đó là tên thằng trung đội trưởng của con.
-Trời ơi! Để làm gì hở con?
- Khi nào về phép, con sẽ tự tay giết nó!

2401

No comments:

Post a Comment