May 14, 2005

Không muốn gì hơnHai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau, vợ nũng nịu:
- Trước đây, anh nói với em là mỗi ngày anh chỉ cần được gặp em một vài phút là đã thấy sung sướng lắm rồi, thế mà bây giờ anh... Chồng ôn tồn nói với vợ:
- Bây giờ, anh cũng chỉ muốn như vậy thôi mà!
2361

No comments:

Post a Comment