May 14, 2005

Sợ Vợ ĐẻCó một anh nghe người ta nói chó đẻ dữ lắm, tới nhà ai có chó đẻ thì phải cầm gậy, phòng chó cắn. Một hôm vợ đẻ nên anh ta không dám bén mảng đến bên cạnh phòng khi bất trắc. Tránh mãi cũng không được, một lần chị vợ gọi anh ta mang cơm vào . Anh ta sợ quá, một tay cầm gậy, một tay cầm bát cơm, lấm lét bước vào . Chị vợ trông thấy điệu bộ như vậy, liền nhăn răng ra cườị Anh ta thấy thế, tưởng vợ sắp cắn, vội vứt cả gậy, cả bát cơm, bỏ chạy mất !650

No comments:

Post a Comment