Nov 8, 2005

Còn BệnhSau một thời gian ở Dưỡng trí viện khá lâu, một thân chủ được ông Giám đốc xét thấy "Có thể về nhà" bèn mời lên văn phòng hỏi lần chót:

Nếu ông không có lỗ tai thì sao?

Ông thân chủ đáp:

Tôi không thấy được.

Viên giám đốc lẩm bẩm:

Quả thật hắn còn bệnh.

Một tháng sau, thân chủ được mời để nghe câu hỏi cũ và cũng trả lời như rứa. Hai lần sau nữa ông ta vẫn giữ nguyên lập trường. Qua lần thứ năm, viên giám đốc bực mình hỏi:

Tại sao ông không có lỗ tai mà lại không thấy đường?

Ông thân chủ đáp:

Ơ! Ơ! Vì cái nón sụp xuống che mắt làm sao thấy được?

2798

No comments:

Post a Comment