Nov 4, 2005

An ủiMột bệnh nhân sắp chết, bác sĩ liền trấn an anh ta:


- Huyết áp của anh bình thường, tim và phổi ổn định, nhiệt độ hạ....


- Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi chết trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.


 


Trước cuộc phẫu thuật, bệnh nhân nói với bác sĩ:


- Tôi rất sợ, đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời tôi!


- Ông đừng quá lo lắng, đây cũng là ca mổ đầu tiên của tôi. - Ông

421

No comments:

Post a Comment