Nov 4, 2005

Ước ăn dồi chóHai vợ chồng nhà nọ, một hôm rỗi rãi, ngồi bàn với nhau:
"Giá ta học được phép "Cầu được ước thấy" thì thích biết mấy nhỉ", Bụt liền hiện lên, nói:
- Ta sẽ cho ngươi ba điều ước, từ giờ vợ chồng các ngươi có thể ước được rồi.
Nói xong, Bụt biến mất.
Vợ chồng bàn với nhau là hãy nghĩ kỹ đã rồi sẽ ước. Một hôm trời mưa, hai vợ chồng ngồi dưới bếp rang ngô, chị vợ buột mồm nói:
- Ước gì bây giờ được miếng dồi chó mà ăn thì thích biết mấy.
Tức thì một miếng dồi chó hiện ra rơi xuống trức mặt. Thế là mất một điều ước.
Anh chồng tức quá, chỉ miếng dồi mắng vợ:
- Ước vàng bạc chẳng ước, lại đi ước dồi chó. Ông cũng ước gì miếng dồi chó này nó dính ngay vào cái mũi mày cho mày biết thân!
Tức thì miếng dồi chó bay lên dính vào mũi chị vợ. Hai vợ chồng sợ xanh mặt. Thế là mất hai điều ước.
Bây giờ việc cần thiết nhất là lại phải làm thế nào cho miếng dồi chó bay đi khỏi mũi vợ. Anh chồng đành buồn rầu mà ước nốt điều cuối cùng:
- Ước gì miếng dồi chó bay ra khỏi mũi nhà tôi!
Tức thì miếng dồi chó bay đi mất. Thế là tong cả ba điều ước.

366

No comments:

Post a Comment