May 26, 2006

Mượn cái chày giã cuaÕÕÕ Một hôm, chủ nhà bảo tên đầy tớ về quê có việc. Người đầy tớ xin mấy đồng tiền uống nước dọc đường. Chủ nhà ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:


ÕÕÕ - Thằng này đến là ngốc, hai bên đường thiếu gì ao, có khát thì xuống đấy tha hồ uống, tìm vào quán làm gì cho tốn tiền?


ÕÕÕ Người đầy tớ thưa:


ÕÕÕ - Bẩm, độ rày trời đang hạn, ao hồ cạn khô cả.


ÕÕÕ - Thế thì tao cho mượn cái này!


ÕÕÕ Nói rồi vào nhà lấy đưa cho người đầy tớ một chiếc khố tải. Người đầy tớ chưa hiểu ý ra làm sao thì chủ nhà bảo:


ÕÕÕ - Cầm chiếu khố này vận vào người, trời nắng, mồ hôi nhiều, nó sẽ ướt đẫm, khát thì vắt ra mà uống.


ÕÕÕ Người đầy tớ liền nói:


ÕÕÕ - Trời nầy vận khố tải ngộp lắm. Hay là xin ông cho mượn cái chày giã cua vậy!


ÕÕÕ - Ðể làm gì?


ÕÕÕ - Bẩm, vắt cổ chày cũng ra nước ạ!

2567

No comments:

Post a Comment