May 7, 2006

Cõi Thơ


 
Thơ tôi bay suốt mùa thu
Bay vòng trời đất, bay mù biển khơi
Và bay qua khắp núi đồi
Thơ về đồng nội, thơ mời nhạc lên

Mùa nào thơ rất mông mênh
Đường mây trắng quá thơ quên lối về
Mưa sa thơ rớt tư bề
Thơ tan như bụi bên lề trần gian
Có người nước mắt mang mang
Lòng ta đọng lại trăm hàng thơ rung
Mùa nào tóc Mẹ trổ bông
Trời thiên cổ dậy một dòng thơ hương
Có khi ở cuối con đường
Thơ như chiếc lá nắng sương phai tàn.

2725

No comments:

Post a Comment