Dec 21, 2006

Ai lừa ai?Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực:

- Vợ tôi đang lừa dối tôi.


- Làm sao anh biết?

- Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy.

- Thế thì sao?

- Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà Hương tối hôm đó.

450

No comments:

Post a Comment