Dec 6, 2006

Chưa ngán ai bao giờCó một thằng bé chạy vào chùa nghịch ngợm.Thế là nó bị các nhà sư đánh cho một trận. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Bố nó gặp nhà sư và nói:
- Tại sao ông chửi con tôi?
- Thiện tai thiện tai bần tăng chưa chửi ai bao giờ, nhà sư nói.
- Thế tại sao ông đánh con tôi?
- Thiện tai thiện tai bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
- Cái ông này, đã đánh con tôi tại sao lại ko nhận. Có giỏi thì đánh tôi đây này.
- Thiện tai thiện tai bần tăng chưa ngán ai bao giờ
1373

No comments:

Post a Comment