Dec 22, 2006

Chợt Nghĩ Giữa Mùa HèNắng hạ vàng
Trên mái trường phượng đỏ
Mùa hè xanh
Em áo trắng tan trường
Trên sách cũ
Chữ nhòe trang mực tím
Vẫn không nhòe hai chữ yêu thương...
824

No comments:

Post a Comment