Dec 6, 2006

Tư tưởng lớn gặp nhauMột tối nọ ở công viên:


Nàng: Anh yêu ơi, anh đang nghĩ gì thế?


Chàng: Anh cũng đang nghĩ như em vậy.


Nàng: Eo ơi, bậy thế!

1227

No comments:

Post a Comment