Apr 21, 2007

Dùng ThêmTrong buổi tiệc tầm thường mà chủ nhà cố gắng làm ra vẻ thật long trọng, một thực khách vừa uống xong tách nước nóng sau khi tráng miệng thì có tên hầu bàn đến hỏi rằng:

Thưa ngài dùng thêm tách nữa không? Ngài dùng trà hay cà phê.

Ông khách đáp:

Cám ơn anh! Nếu tách tôi uống vừa rồi là cà phê thì anh đem lại cho tôi một tách trà, con nếu đó là trà thì tôi muốn uống cà phê.

2854

No comments:

Post a Comment