Apr 16, 2007

Tiết kiệmViên chức quèn của công ty nọ nói với ông chủ:


- Thưa ông, tôi có cách giúp ông tiết kiệm được 100 triệu.

- Cách gì thế?

- Nghe nói ông chủ định tặng cho con gái hai trăm triệu làm của hồi môn?

- Đúng!

- Tôi chỉ nhận một trăm triệu thôi, ông chủ hãy gả cô ấy cho tôi.

- !!!
1553

No comments:

Post a Comment