Apr 4, 2007

Bến QuêSông quê có một bến đò
Áo dây mực tím học trò sang sông
Những ngày phiên chợ huyện đông
Đò đầy cô gái quên không lấy tiền...

Nghỉ hè nhớ buổi chợ phiên
Tiền đò tính trả hồn nhiên mắt cười
Nón rơi, cô gái lặng người
Mái chèo giận sóng, đò hơi chòng chành...
Năm sau tôi cố làm lành
Nón che khuất mặt hóa thành lạ xa ...

Bến đò từ ấy ngại qua
Tới trường, tôi phải vòng qua bến ngoài
Sông quê bờ gió thổi dài
Bến quê nước chảy dần phai nắng chiều ...


780

No comments:

Post a Comment