Apr 9, 2007

Chiều ThuTrời buông gió mây chiều trôi lững thững
Gieo lá vàng giăng mắc trải đường đi
Bước chân ai nghe xào xạc buồn hiu
Người phu quét đường mồ hôi lấm tấm

Hàng phượng vĩ ngày hè hoa rực đỏ
Đứng chơ vơ càng ngượng ngịu khẳng khiu
Trên ghế giá người chìm trong thinh lặng
Dõi bâng quơ nhìn lá một chiều Thu.

973

No comments:

Post a Comment