Apr 10, 2007

Nói Cho Có Đầu Có ĐuôiMột lão phú hộ có tên đầy tớ tính nết bộp chộp, thấy gì nói nấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Lão phú hộ rất bực mình liền gọi anh ta đến và bảo :

- Nhà tao là nhà thế gia mà mày thì ăn nói không có đầu có đuôi gì cả, người ta cười vô mũi cả tao lẫn mày . Từ rày, nói cái gì thì cũng phải nói cho có đầu có đuôi nghe không !

Anh đầy tớ vâng vâng dạ dạ.

Một hôm, lão mặc quần áo sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc thì thấy anh đầy tớ đứng chắp tay trịnh trọng nói :

- Thưa ông, con nghe nói con tằm nó nhả tơ, người ta mang tơ bán cho người Tàu, người Tàu đem dệt thành the rồi bán sang ta . Bà đi mua the về may áo cho ông. Hôm nay, ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc nó rơi vào áo ông và áo ông đang cháy !

Lão phú ông giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy to bằng bàn tay rồi !
646

No comments:

Post a Comment