Nov 11, 2007

Bịnh Cây XoàiMột hôm, ông Tổng trưởng Y tế đến thăm Dưỡng trí viện; được viên giám đốc báo cáo: Số bịnh nhân "Bịnh cây xoài" khá nhiều.

Ông Tổng trưởng lấy làm lạ hỏi chứng bịnh kỳ quặc ấy ra làm sao thì viên giám đốc đưa ông ra phía sau vườn, chỉ một nhóm người đang ngồi trầm ngâm trên các nhánh xoài. Một lát có người nói:

Tôi chín rồi.

Và buông tay rớt xuống đất, nằm thẳng cẳng.

2753

No comments:

Post a Comment