Nov 12, 2007

Nuôi mộng diễn viên?Đạo diễn đang tuyển chọn diễn viên, một phụ nữ vội vã xô cửa bước vào:


- Thưa ông, xin lỗi tôi đến muộn ạ.

- Được rồi, xem bộ dạng bà mà cũng định làm diễn viên à? Để tôi thử xem, bà có nhạc cảm không nhé! Bây giờ, hãy hát cho tôi nghe một bài hát thịnh hành.

Người đàn bà nọ mở miệng hát, đạo diễn ngồi yên một lúc rồi nhăn mặt nhíu mày:

- Bà hát tệ thế mà cũng nuôi mộng làm ngôi sao ư?

- Thưa ông, tôi chỉ đến đây để dọn dẹp thôi ạ!
1589

No comments:

Post a Comment