Jun 28, 2009

Không phải trả tiềnThầy giáo vật lý hỏi học sinh:

- Em có biết gió trời và gió quạt điện khác nhau thế nào không?

Học sinh trả lời ngay không cần nghĩ ngợi:

- Thưa thầy khác ở chỗ: gió trời thì không phải trả tiền ạ!

- Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ?

- Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ.

- Nghĩa là sao?

- Thưa cô, đàn ngựa sợ ngộ độc thực phẩm!

- ?!1128

No comments:

Post a Comment