Jun 6, 2009

Kiếm KẹoGiữa tuồng chớp bóng, một ông già bò theo hàng ghế quơ tay tìm vật gì. Ông bò lên, bò xuống mấy lượt khiến một bàbực mình hỏi:

Ông tìm gì thế?

Lão già đáp:

Miếng kẹo cao su.

Bà kia cự:

Chỉ có miếng kẹo mà ông làm rộn phân nửa rạp hát thế này à?

Lão già nói:

Không phải chỉ miếng kẹo mà thôi, vì cái hàm răng giả của tôi nó dính trong ấy chứ!

2897

No comments:

Post a Comment