Jun 19, 2009

Tưởng là kho báuHai chàng nông dân nói chuyện với nhau:
- Hôm qua, tôi đào mương sau vườn, lượm được ở dưới đất một đồng tiền cổ, sau đó lại thấy một đồng, rồi tiếp một đồng nữa... Anh kia mắt sáng rực lên, không nén nổi tò mò:
- Chúng dẫn anh tới một kho báu? Anh chàng thứ nhất lắc đầu:
- ... Do túi quần tôi bị thủng một lỗ.

2307

No comments:

Post a Comment