Jun 6, 2009

Nghề gì?Hai người bạn gặp nhau sau một thời gian dài xa cách, tay bắt mặt mừng, vồn vã hỏi thăm.

- Cậu lâu nay ở đâu và làm nghề gì?

- Tớ vẫn ở chỗ cũ và làm cái nghề mà con nít thì thích nhưng các cụ già thì không thích.

- Nghề gì vậy?

- Nghề làm nước đá. Còn cậu?

- Mình thì đã chuyển lên thị trấn và làm cái nghề mà con nít không cần nhưng các cụ thì cần, và rất cần là đằng khác.

- Nghề gì vậy?

- Nghề làm răng giả.

- Thế còn vợ cậu có khoẻ không và đã có nghề ngỗng gì chưa?

- Cảm ơn cậu, vợ mình vẫn khỏe, cô ấy vừa xin được việc hơn tháng nay, làm nghề mà trẻ em thì sợ còn người lớn thì không sợ.

- Nghề gì??

- Nghề gõ đầu trẻ. Thế còn vợ cậu thì sao?

- Vợ tớ ấy à, không được khỏe lắm, cô ấy đang làm cái nghề mà trẻ em thì cần còn người lớn không cần.

- Làm nghề gì vậy?

- Làm vú nuôi.
2502

No comments:

Post a Comment