Jun 3, 2009

Chân TrờiThầy giáo dạy Địa lý giảng bài:

Ngày xưa loài người quan niệm bầu trời như một cái vung úp xuống đất, như vậy là có chân trời, đi mãi gặp chân trời thì có thể leo lên trời được. Nhưng khoa học ngày càng phát triển và các nhà khoa học chứng minh rằng không hề có chân trời...

Một học sinh đứng dậy:

Thưa thầy, có chân trời ạ!

Em dựa vào đâu mà bảo có chân trời?

Dạ, thưa thầy, đêm qua em thấy bố em bảo: "Trời ơi, dang chân ra"!

2779

No comments:

Post a Comment