Dec 9, 2009

Bố mượn món tiền đó- Một thanh niên đến gần người yêu nom vẻ buồn rầu ủ rũ. Người yêu theo dõi anh ta bằng đôi mắt băn khoăn lo lắng rồi hỏi :
- Bố có ý kiến ra sao ?
- Xuôi cả - Anh trả lời.
- Cô gái kêu to lên : - Em rất phấn khởi.
- Nhưng anh thì lại không, thọat đầu bố em không thèm nghe anh nói.
- Thế anh có nói với bố em rằng anh có 5.000 đô la gửi tiết kiệm ở ngân hàng không ?
- Có, sau khi mọi cái khác đã thất bại !
- Thế bố em phản ứng thế nào ?
- Phản ứng - Anh thanh niên trả lời - Bố em mượn luôn món tiền đó rồi.

759

No comments:

Post a Comment