Dec 23, 2009

Vầng Trăng Bé BỏngAnh dọc theo sông Cả
Nước mênh mông tận trời
Đi tìm đồng xu nhỏ
Chiều xưa em đánh rơi

Đồng xu nằm khuất nửa
Bên bờ em rong chơi
Như vầng trăng bé bỏng
Gác trên nhành cỏ tươi

Bỗng bàng hoàng tỉnh dậy
Giấc mơ chết trong đời

1527

No comments:

Post a Comment