Dec 15, 2009

Lấy chồng vì tiềnChồng hỏi vợ:


- Em yêu, em lấy anh chỉ vì cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn, đúng không?

- Anh yêu, nhưng em cầu cho anh đừng chết trong trường hợp thảm khốc quá!
1592

No comments:

Post a Comment