Dec 19, 2009

Cười thầm
Một hành khất chìa nón trước cửa nhà một bà nhà giàu:


- Thưa bà, nhà cháu mất một chân.


Bà nhà giàu đáp:


- Có thể lắm, nhưng tại sao anh lại tưởng chân anh mất ở đây?

867

No comments:

Post a Comment